کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

همزمان با آغاز بیست و نهمین دوره‌ی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، عرضه‌ی کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» توسط انشارت مؤسسه‌ی شهید کاظمی (مجد اسلام) در نمایشگاه کتاب انجام می‌شود.

چاپ دوم گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر را می‌‌توانید در سالن 2 ناشران عمومی، راهرو 7، غرفه 970 انتشارت مؤسسه‌ی شهید کاظمی (مجد اسلام) تهیه نمایید.

پوستر نمایشگاه کتاب گزارش ناخوانده

کتاب گزارش ناخوانده جزو آثار پرفروش روزهای ابتدایی انتشارت شهید کاظمی در نمایشگاه بوده است.

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *