کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

دکتر سعید زیباکلام در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

دکتر سعید زیباکلام

عضو هیئت عملی دانشگاه تهران،
مدیر کل اسبق اداره‌ی سازمان‌های بین‌اللملی وزارت امور خارجه

– اگر می‌خواهید بدانید چرا هیچ یک از اعضای دولت، از جمله آقای رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه، نمی‌توانند دقیقاً بگویند کدام تحریم‌ها و به چه میزان برداشته شده است و یا برداشته خواهد شد، کتاب پژوهشی گزارش ناخوانده را با دقت بخوانید.

– اگـر می‌خواهید بدانـید چرا سایت رآکتورآب سنگین اراک برای همیشه بسته شد و اگر می‌خواهید بدانید چرا کل برنامه فن‌آوری هسته‌ای ایران در حد یک ویترین نمایشی کاهش پیدا کرده است و در عین حال آمریکا و متحدانش کماکان بخش عمده نظام تحریم‌ها را حفظ کرده‌اند و بر تعدی و تجاوز به حقوق و اموال ایران ادامه می‌دهند کتاب کاملاً پژوهشی گزارش ناخوانده را با دقت بخوانید.

– اگر می‌خواهید بدانید چرا نظام تحریم‌ها، با وجود اظهارات ضد و نقیض مقامات دولت ایران، هیچ‌گاه به طور نسبی هم برداشته نخواهد شد کتاب پژوهشی گزارش ناخوانده که سرشار از استنادات و استشهادات به آمار و ارقام و اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی است را بخوانید.

پوسترهایی از این جملات:

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *