کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

آقای سید یاسر جبرائیلی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

سید یاسر جبرائیلی

کارشناس اقتصاد سیاسی،
معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس

کتاب گزارش ناخوانده، جامع‌ترین کتابی است که در رابطه با تحریم های یک جانبه و چند جانبه علیه جمهوری اسلامی تاکنون نوشته شده و به خوبی نمایانگر بی‌فرجامی برجام است.

توصیف دکتر سعید زیباکلام درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف آقای سید یاسر جبرائیلی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *