کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

دکتر سید محمد حسینی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

دکتر سید محمد حسینی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم،
رئیس سابق دانشگاه پیام نور

کتاب گزارش ناخوانده، کتاب ارزنده و مفیدی است که نقشی تاریخی در مورد ثبت کارنامه مذاکرات ایفا کرده است و می‌تواند در مورد خیلی از اختلاف دیدگاه‌هایی که در مورد مذاکرات وجود دارد، مرجع بسیار مفیدی باشد. این کتاب منبعی سودمند برای مسئولین، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان است.

توصیف سید محمد حسینی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف سید محمد حسینی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *