کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

آقای لطف الله فروزنده در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

آقای لطف الله فروزنده

عضو هیئت عملی دانشگاه تربیت مدرس،
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

یک کتاب خیلی مستند، محکم و مستدلی است که به صورت کاملا بی‌نظیر و علمی ابعاد [توافقات] را بررسی کرده و در جهت روشنگری خیلی می‌تواند مثمر ثمر باشد. حتی من معتقدم تیم هسته‌ای هم اگر خودشان بخوانند، نقاط قوت و ضعفشان را از این کتاب پیدا می‌کنند.
فکر می‌کنم یکی از مسائلی که خیلی مهم است، مخصوصا بعد از برجام روشن کنیم بدعهدی آمریکاست، که در این گزارش با یک نگاه آینده‌پژوهی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها بدعهدی خواهند کرد. فکر می‌کنم بعد از یک سال که از چاپ این کتاب می گذرد، ارزش و اعتبار این کتاب به این جهت که به بسیاری از این مسائل توجه کرده بود و حداقل سوالش را مطرح کرده بود، مشخص می‌شود.

توصیف آقای لطف الله فروزنده درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف آقای لطف الله فروزنده درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *