کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

دکتر منوچهر محمدی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

دکتر منوچهر محمدی

دکترای مطالعات بین‌الملل،
عضو هیات علمی دانشگاه تهران،
معاون سابق آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه

کتاب گزارش ناخوانده، مجموعه خوبی است که به عنوان مرجع می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد و زحمت زیادی هم برای تهیه آن کشیده شده است.
کار خیلی خوبی بود و جرأت کردید و هزینه کردید در واقع برای تهیه این مجموعه. و واقعاً خسته نباشند دوستانی که این کار را کرده‌اند.

توصیف دکتر منوچهر محمدی فروزنده درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر منوچهر محمدی فروزنده درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *