کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

دکتر عادل پیغامی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

دکتر عادل پیغامی

دکترای علوم اقتصادی،
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

کتاب گزارش ناخوانده، کار خوب و ارزشمندی بود. مردم ما نیازمند داشتن یک سواد عمومی در حوزه‌ی تحریم هستند. مسئله‌ی تحریم‌ها با مذاکرات موقت حل نخواهد شد. مسئله‌ی تحریم، مسئله‌ای‌ست که امروز نه فقط دنیای استکبار علیه کشوری مستقل مثل ایران مطرح می‌کند، بلکه همه‌ی کشورهای ضعیف و قوی دنیا با آن درگیرند. بنابراین تحریم اقتصادی پدیده‌ای‌ست که روز به روز در جهان توسعه بیشتری خواهد یافت شما در همین چند دهه گذشته ملاحظه کنید، تعداد تحریم‌ها (در دنیا) افزایش یافته، برای همین پیش بینی این است که در دهه‌های آینده تحریم‌های کشورها علیه یکدیگر افزایش خواهد یافت. در این میان آنچه که مورد نیاز است علاوه بر این که ابعاد تخصصی مقابله با تحریم و دور زدن تحریم در حوزه‌ی نخبگانی باید شکل بگیرد، ما نیازمند یک سواد عمومی تحریم و مقابله با تحریم در بین آحاد مردم هستیم از این جهت کتابی مثل کتاب گزارش ناخوانده جزء نیازهای بصیرت افزای نسل آتی ما محسوب می‌شوند و بایستی دست مریزاد گفت به دوستانی که این کتاب را تهیه کرده‌اند.

دکتر عادل پیغامی

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *