کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

دکتر محمدصادق کوشکی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

دکتر محمدصادق کوشکی

دکترای اندیشه‌ی سیاسی،
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

مسأله هسته‌ای و توافقاتی که در این خصوص صورت گرفت و بویژه برجام برای همه ایرانی‌ها مسأله بسیار مهمی است. هم از باب حیثیت و در واقع پرستیژ کشور ما، هم از نظر مقوله استقلال، هم بعد عقیدتی و هم بعد اقتصادی و امنیت و منافع ملی این مسأله اهمیت دارد. یعنی از هر نظر نگاه کنیم مسأله مسأله‌ی مهمی است و به همه ایرانیها هم این مسأله مربوط است و طبیعی است در این عرصه کسانی می‌توانند دقیق و معقول با این مسأله و پیامدهای آن موافقت و مخالفت کنند که این مسأله را به خوبی بشناسند.
تلاش‌های مختلفی صورت گرفته برای شناساندن این مسأله -یعنی مسأله هسته‌ای، برجام، توافقات، جزئیات توافقات و هر آنچه که به این مقوله و پرونده مربوط است- که یکی از شاخص‌ترین این تلاش‌ها همین کتاب گزارش ناخوانده است و فکر می‌کنم هر کسی که به عنوان ایرانی برای آینده کشورش و آینده مردم ایران اهمیت قائل است و دغدغه دارد لازم است که این کتاب را بخواند و به صورت مستند با پرونده هسته‌ای ما و فراز و فرودهایش و مسأله برجام آشنا بشود تا آن وقت بتواند قضاوت دقیق‌تری در مورد این پدیده داشته باشد.

توصیف دکتر محمدصادق کوشکی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر محمدصادق کوشکی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *