کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

دکتر حسین صمصامی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

دکتر حسین صمصامی

دکترای اقتصاد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

این کتاب گزارش ناخوانده اطلاعات خیلی خوبی را در حوزه تحریم‌ها و مباحثی که در خصوص تحریم در مذاکرات ژنو مطرح شده، ارائه کرده و خیلی مباحث را روشن نموده است.
این کتاب خیلی از مواردی که بعد از برجام رخ داد را پیش بینی کرده بود. اینکه ساختار تحریم‌ها شکسته نمی‌شود و اتفاق خاصی نمی‌افتد را تشریح کرده بود که اینها امروز اتفاق افتاده است.
البته طرف غربی گفته بودند که بعد از توافق هسته‌ای هم تحریم‌ها برطرف نمی‌شوند و ساختار تحریم‌ها حفظ می‌شود، اما از این طرف حرف‌هایی دولتی‌ها و مذاکره‌کنندگان ما گفته بودند که این حرفها متاسفانه درست از آب در نیامد و هر چه غربی‌ها گفته بودند درست از آب در آمد و محقق شد.
مطالعه کتاب نشان می‌دهد که نویسندگانش هم انگیزه داشته‌اند، هم هدفمند کار کرده‌اند، و هم مباحث را خوب دنبال کرده‌اند و این کار تحقیقی را خوب جلو برده‌اند.

توصیف دکتر حسین صمصامی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

توصیف دکتر حسین صمصامی درباره کتاب «گزارش ناخوانده» و توصیه به خواندن آن
برای اندازه‌ی بزرگتر روی تصویر کلیک نمایید

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *