کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

ابراهیم متقی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

ابراهیم متقی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

کتاب «گزارش ناخوانده» را می‌توان مبتنی بر جمع‌آوری بسیاری از داده‌های تاریخی درباره روند تحریم اقتصادی ایران دانست. در این کتاب تمامی تحریم‌های اقتصادی آمریکا و برخی از تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با ایران آورده شده است. منابع کتاب به‌گونه‌ای جمع‌آوری گردیده که نشانه‌هایی از اعتبار منابع را منعکس می‌سازد. هر دانشجو و یا پژوهشگری که درصدد باشد تا درباره موضوع تحریم‌های ایران مطالعاتی را انجام دهد، به‌گونه اجتناب‌ناپذیر نیازمند بهره‌گیری از این کتاب است.
بسیاری از گزارشات تهیه‌شده در کتاب براساس ارجاعات دقیق تنظیم شده است. هر یک از این ارجاعات می‌تواند زمینه تحقیق درباره الگوهای رفتاری جهان غرب در برخورد با ایران را منعکس سازد. مهم‌ترین موضوع کتاب را می‌توان مربوط به فصل چهارم از بخش دوم دانست. فصلی که با عنوان تحریم‌های مرتبط با موضوعات هسته‌ای تنظیم شده است. فصل چهارم از این جهت اهمیت دارد که واقعیت‌های مربوط به دستاوردهای ایران در روند مذاکرات هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک را برای خوانندگان منعکس می‌سازد. تلاش دست‌اندرکاران تنظیم این کتاب از این جهت ارزشمند است که دو ویژگی «تنظیم فرآیندی تحریم‌های اقتصادی» و «الگوی رفتاری کشورهای عضو شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده» در برخورد با ایران را منعکس می‌سازد.

17e.motaghi

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *