کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

حمید رسایی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

حمید رسایی

نماینده مردم تهران در دوره هشتم و دوره نهم مجلس شورای اسلامی
مدیر‌مسئول هفته نامه 9 دی

کتاب «گزارش ناخوانده» همانطور که از نگاه به فهرست آن میتوان فهمید، مجموعه جامع و کاملی برای دستیابی به تاریخچه توافق هسته ای است. این کتاب با گردآوری جامع از نقطه نظرات و اطراف مختلف موضوع توافقنامه هسته ای و پیشینه آن، توانسته به خوبی مخاطب خود را تغذیه کند. از جمله ویژگی های جریان منتقد توافقنامه هسته ای، وجود آثار علمی جامع در نقد آن است. وجود صدها یادداشت و مقاله در کنار گفتگوهای کارشناسانه و تالیف چندین جلد کتاب در نقد متن و حواشی توافقنامه هسته ای، حکایت از قوت جریان منتقد می کند آن هم در شرایطی که مدافعان برجام نتوانستند چنین ظرفیتی را فراهم آوردند و عمدتا به بیان کلیات اکتفا کرده اند. بنده به سهم خودم از تهیه کنندگان این اثر تشکر می کنم و امیدوارم این اثر جامع در کنار دیگر کتابهای تالیف شده، واقعیت های این مقطع تاریخی را در اختیار آیندگان قرار دهد.

18h.rasaee

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *