کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

نقد دولت: گزارش ناخوانده از سرنوشت مذاکرات و تحریم


اقتصاددان: سرنوشت تحریم و مذاکره درنمایشگاه کتاب


صالحین دانشجویی: «گزارش ناخوانده» از سرنوشت تحریم و مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید


ناحیه بسیج دانشجویی استان مرکزی: «گزارش ناخوانده» با موضوع مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید


پایگاه خبری تحلیلی 598: انتشار کتاب مرجع تحریم‌ها و کارنامه‌ توافق ژنو


روزنامه جوان: جدال تحریم و مذاکره در «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»


فرهنگ نیوز: «گزارش ناخوانده» به نمایشگاه کتاب رسید


بسیج مهندسین صنعتی: کتاب “گزارش ناخوانده” درباره مذاکرات و تحریم‌های هسته‌ای رونمایی می‌شود


​مهندس نیوز: کتاب “گزارش ناخوانده” درباره مذاکرات و تحریم‌های هسته‌ای رونمایی می‌شود​


جهان نیوز: کتابی درباره زیر و بم تحریم‌های ضدایرانی


تسنیم: کتاب “گزارش ناخوانده” درباره مذاکرات و تحریم‌های هسته‌ای رونمایی می‌شود


روزنامه خراسان: کتاب «گزارش ناخوانده» از سرنوشت تحریم و مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید


نسیم: کتاب مرجع جامع تحریم‌ها و کارنامه‌ی توافق ژنو در رفع آنها منتشر شد


رجا: «گزارش ناخوانده» از سرنوشت تحریم و مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید


تریبون مستضعفین: گزارش ناخوانده از سرنوشت مذاکرات و تحریم


خبرگزاری دانشجو: «گزارش ناخوانده» با موضوع مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید


فارس: «گزارش ناخوانده» از سرنوشت تحریم و مذاکره به نمایشگاه کتاب رسید