Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
برگه اطلاعات


اقدامات جدید درآمدهای نفتی ایران را محدود تر می کند و آنان را که مسوول موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند هدف قرار می دهد

وزارت خزانه داری

نشان وزارت خزانه داری

وزارت خزانه داری آمریکا

دفتر روابط عمومی

۶ فوریه ۲۰١٣

خزانه داری تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعلام می کند

اقدامات جدید درآمدهای نفتی ایران را محدود تر می کند و آنان را که مسوول موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند هدف قرار می دهد 

واشینگتن – ایالات متحده امروز به اقداماتی دست می زند که دسترسی ایران را به درآمدهای نفتی اش محدود تر کرده و ادامه نقض حقوق بشر توسط ایران را بیشتر بر ملا می کند. مفاد کلیدی قانون ۲۰١۲ کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (TRA) که امروز به اجرا در می آیند، با محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمد نفتی اش که در موسسات مالی خارجی نگهداری می کند و همچنین ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران، دامنه معاملات قابل تحریم با بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی تحریم شده گسترش می دهد. وزارت خزانه داری با هماهنگی با وزارت امور خارجه همچنین یک فرد و چهار نهاد را به دلیل دخالتشان در فعالیتهای سانسوری دولت ایران مورد تحریم قرار داد. این فعالیتهای سانسوری جریان آزاد اطلاعات در ایران را محدود کرده و ایرانیانی را که تلاش می کنند آزادی اجتماعات و بیان خود را اعمال کنند مورد مجازات قرار می دهد. 

دیوید کوهن، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه داری گفت: "سیاست ما روشن است، تا زمانی که ایران به خودداری از پرداختن به نگرانیهای جامعه جهانی در مورد برنامه اتمیش ادامه می دهد، ایالات متحده تحریمهای سختگیرانه تری را اعمال خواهد کرد و فشار اقتصادی را علیه رژیم ایران شدت خواهد بخشید. ما همچنین آنان را که در ایران مسوول نقض حقوق بشر هستند هدف قرار می دهیم، خصوصا آنان که ایرانیان را از حقوق اساسی آنها در آزادی بیان و اجتماعات محروم می کنند."   

امروز صد و هشتادمین روزی است که رئیس جمهوری قانون TRA را امضا کردند. ماده ۵۰۴ TRA متممی است بر تحریمهای موجود طبق قانون جواز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰١۲ (NDAA) است که بانک مرکزی ایران را هدف قرار می دهد و موسسات مالی و بخش انرژی ایران را مورد تحریم قرار می دهد. بند ۵۰۴ در روز صد و هشتادم استثنائات در مورد کشورهایی را که خرید نفت خام خود را از ایران به طور چشمگیری کاهش داده اند محدود می کند، به طوری که اکنون این استثناء تنها بر معاملات مالی ای که تجارت دو جانبه بین کشور مستثنی و ایران را تسهیل می کند، اعمال می شود. برای اینکه یک معامله مالی شامل این استثناء شود، اکنون وجوه بدهی به ایران که ناشی از تجارت دو جانبه است باید در حسابی واقع در کشور مشمول استثناء سپرده شوند و نمی توانند به ایران باز گردانده شوند.

این بند فشار اقتصادی بر ایران را، با محدود کردن بازگرداندن درآمد نفتی به ایران، به شدت افزایش می دهد. این بند علاوه بر اینکه درآمد نفتی ایران را در خارج عملا "مسدود" می کند، به شدت استفاده ایران از این درآمد را برای مبادلات دوجانبه و توانایی ایران را در انتقال وجوه به دیگر حوزه های قضایی محدود می کند.

استثنائات بشردوستانه:

اما محدودیتهای افزایش یافته شامل فروش محصولات کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نمی شوند. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا امروز دستورالعملی را صادر می کند که روشن می سازد، چنین مبادلات بشردوستانه ای با ایران نه شامل تحریمهای امروز و نه شامل تحریمهایی هستند که پیش از این علیه ایران وضع شده اند.

تجریمهای مرتبط با سانسور در ایران:

وزارت خزانه داری با مشاوره وزارت امور خارجه، علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر ایران، بر اساس دستور ریاست جمهوری شماره ١٣۶۲۸، که با دادن اختیار به وزارت خزانه داری برای تحریم کردن آنان که در ایران آزادی جریان اطلاعات را به مردم ایران و یا از مردم ایران محدود می کنند، TRA را به اجرا در می آورد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رئیس آن را به همراه سه نهاد دیگر در ایران را مورد تحریم قرار می دهد.

هر گونه دارایی یا منفعت در دارایی در خاک آمریکا یا در تصرف و یا در کنترل اشخاص آمریکایی که نهادها و افراد تحریم شده نفعی در آنها دارند مسدود می شود و اشخاص آمریکایی کلا از ورود به معامله با انها منع می شوند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی (IRIB) و عزت الله ضرغامی:

صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان نهاد اصلی دولتی مسوول پخش سیاستهای جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شد و مسوول تولید کانالهای تلویزیونی و رادیویی داخلی و بین المللی متعددی است. عزت الله ضرغامی مدیر و رئیس صدا و سیما است. او در ماه مه ۲۰۰۴ به عنوان رئیس منصوب شد و در نوامبر ۲۰۰۹ مجددا به این سمت منصوب شد. او از زمان انتصاب مججدش سیاست جدید سازی شکل اما محدود کردن محتوا را دنبال کرده است.

ایران، طبق گفته گروههای حقوق بشری، ایران با استفاده از رسانه های دولتی به سرکوب مخالفان می پردازد. این نهادها به گزارشات خبری تحریف شده و یا نادرست صدا و سیما و پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی، مانند مازیار بهاری،روزنامه نگار مجله "نیوزویک"، که در زمان حبسش در سال ۲۰۰۹ مجبور به اعتراف دروغین در مقابل رسانه های دولتی شده بود، اشاره می کنند. اتحادیه اروپا در ماه مارس ۲۰١۲ تحریمهای شخصی را علیه ضرغامی برای صدور اجازه، به عنوان رئیس صدا و سیما، پخش اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی زندانیان در اوت ۲۰۰۹ و دسامبر ۲۰١١ ، که موجب نقض آشکار مفاد جهانی در مورد دادرسی عادلانه و دسترسی به دادرسی عادلانه شدند، وضع کرد. علاوه بر ایران ایران در گیر فعالیتها برای فیلتر کردن برنامه های تلویزیونی غیر دلخواه و پخش تبلیغات خود است.

شدت مسدود کردن کانالهای تلویزیونی خارجی در ایران، خصوصا برنامه های بی بی سی و صدای آمریکا، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ایران افزایش یافت. ایران پس از آن با آغاز جنبش بهار عربی مسدود کردن برنامه های بی بی سی و صدای آمریکا و دیگر رسانه های غربی به زبان فارسی را افزایش داد. هدف این کار منع مخاطبان ایرانی از دیدن برنامه های پخش شده خارجی ای بود که دولت ایران آنها را غیر قابل قبول می دانست. بر اساسگزارشهای رسانه های دولتی ایران ضرغامی استفاده از این راهکارها را پذیرفته است. 

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران:

پلیس فضای تولید و تبادل طلاعات ایران در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد و از آن زمان با دیگر واحدهای سایبری ایران برای فیلتر کردن تارنماها، ردیابی رفتارهای اینترنتی و هک کردن ایمیلهای مرتبط با فعالیتهای سیاسی در اینترنت همکاری کرده است. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران ترتیبات را برای افزایش فیلتر فیسبوک و مسدود کردن محتوای وبسایتهای اجتماعی ای که دولت ایران آنها را غیر قابل قبول می داند، فراهم کرده است. نیروهای انتظامی ایران در ۲۲ دسامبر ۲۰١١ علنا اعلام کردند که پلیس فضای تولید و تبادل ارتباطات ایران کلیه فعالیتهای اینترنتی، ایمیلها و پیامکهای مشکوک را ردیابی می کند. پلیس فضای تولید و تبادل ارتباطات ایران فهرستی جزئی از قواعد و مقررات را در مورد افزایش نظارت بررسی اینترنت را منتشر کرد. پلیس فضار تولید و تبادل اطلاعات ایران در سال ۲۰١۲ دستور حذف بلاگهای ایرانی را داد و اتهاماتی را علیه برخی از افراد مرتبط با این بلاگها طرح کرد. در ٣۰ اکتبر ۲۰١۲ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران ستار بهشتی ،بلاگر، را به دلیل اظهارات ضد حکومتی ای که بو طور آنلاین مطرح کرده بود دستگیر کرد. بهشتی که بدون حکم در بازداشت نگاه داشته شده بود، گفته می شود در اوایل نوامبر ضمن بازجویی و در بازداشت درگذشت. 

سازمان تنظیم مقررات (CRA):

CRA شرایط دولت ایران را برای فیلتر محتوای اینترنت اعمال می کند. CRA قوانین رهگیری دولت ایران را برای شرکتهای مخابراتی ایرانی اعمال می کند. CRA در پی نا آرامی های پس از انتخابات در ١٣ ژوئن ۲۰۰۹ صدها تارنما را برای تقریبا یک هفته مسدود کرد. علاوه بر این CRA در اوایل ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ و در استقبال از انتخابات ریاست جمهوری ١۲ ژوئن دستور انسداد صدها تارنمای عمومی اینترنتی را صادر کرد. این تلاش گسترده بر انسداد دسترسی به نسخه های انگلیسی و فارسی رسانه های خبری خارجی، رسانه های اجتماعی، وبلاگها و دیگر تالارهای عمومی متمرکز بود.

صنایع الکترونیک ایران (IEI)

IEI پیش از این در سپتامبر ۲۰۰۸ بر اساس دستور ریاست جمهوری شماره ١٣٣۸۲ و به دلیلی ارتباطش با برنامه سلاح کشتار جمعی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مورد تحریم قرار گرفته بود. IEI به نقل از تارنمایش تولید کننده عمده سیستمهای الکترونیک در ایران است. IEI برخی محصولات و خدمات مرتبط با پارازیت، نظارت و استراق سمع را فراهم می کند.

پارازیت ماهواره ای واقعیتی فراگیر در ایران است. از این روش برای سانسور آزادی بیان و منع دسترسی به اطلاعات، از طریق اختلال عمدی با هدف روشن ممانعت از دسترسی به اطلاعاتی مخصوص، استفاده می شود. پارازیت زمینی و مداری در ایران معمولا برای جلوگیری از دسترسی به اخبار و اطلاعات پخش شده از خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرند. وسایل ارسال پارازیت رادیوهای ارسال فرکانسی هستند که عمدا ارتباطات نظیر مکالمات تلفن همراه، پیامکها، سیستمهای GPS و شبکه های وای فای را مسدود، مختل و یا متوقف می کنند.

از سال ۲۰١١ دولت ایران قادر است از طریق سیستمی که توسط IEI نصب شده است بر پیامکهای تلفنهای همراه نظارت کند.

در زمینه استفاده دولت ایران از این نهاد، نظارت و استراق سمع تشکیل دهنده بخش جدایی ناپذیر تلاش رژیم ایران برای کنترل، محدود کردن محتوا و سرکوب آزادی بیان است. ایران در حال سرمایه گذاری بر ارتقاء توان تکنولوژیکش برای نظارت گسترده بر رفتارهای شهروندانش در اینترنت است. مقامات ایرانی به طور منظم از ابزار نظارتی برای جمع آوری و بازجویی از فعالین سیاسی استفاده می کنند. استفاده دولت ایران از فنآوری پیچیده نظارت، نظیر ابزاری که پیامکهای تلفن همراه را هدف قرار می دهد، به مقامات ایرانی کمک کرده است فعالیتهای سیاسی را در ایران سرکوب کنند.