11/5/11 - 11:24
شماره مطلب : 905

اعتراف رسمی کمیته تحریم های شورای امنیت: 124 کشور جهان حتی یک گزارش یک صفحه ای درباره اجرای تحریم های ایران ارائه نکرده اند

sanc5

ایران هسته ای- کمیته تحریم های سازمان ملل در گزارشی رسمی اعلام کرد 124 کشور جهان حتی حاضر نیستند یک گزارش یک صفحه ای درباره نحوه اجرای تحریم های وضع شده علیه ایران به شورای امنیت ارسال کنند.

کمیته تحریم های ایران که پس از صدور قطعنامه 1737 (اولین قطعنامه تحریم ایران) تشکیل شد در تازه ترین گزارش خود تاکید کرده از 192 کشور جهان فقط 66 کشور گزارشی درباره نحوه اجرای تحریم های ایران به این کمیته ارسال کرده اند.

کمیته تحریم شورای امنیت علیه ایران 8 عضو دارد و گزارش جدید خود را تا روز پنجشنبه به طور علنی منتشر خواه کرد.

در حالی که تمامی قطعنامه های شورای امنیت از 1737 به این طرف کشورها را موظف می کند گزارشی از کیفیت و چگونگی اجرای تحریم ها علیه ایران به این کمیته ارسال کنند، این گزارش نشان می دهد بیش از دو سوم کشورهای جهان حتی زحمت ارسال یک گزارش یک صفحه ای را هم به خود نداده اند. این در حالی است که کارشناسان در تهران می گویند از 66 کشوری هم که گزارش هایی به کمیته تحریم ها ارسال کرده اند، بیش از 80 درصد گزارش ها اعلان هایی یک صفحه ای است که می گوید در آن کشور موردی از نقض تحریم های ایران که نیازمند برخورد یا رسیدگی باشد وجود نداشته است.

گزارش جدید کمیته تحریم ها که خبرگزاری آسوشیتدپرس به نسخه ای از آن دست یافته و بخش هایی را منتشر کرده، همچنین تایید می کند که ایران با موفقیت در حال دور زدن تحریم ها اعمال شده است.

در این گزارش که آسوشیتدپرس روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 (11 مه 2011) آن را منتشر کرده، آمده است: «ايران به استفاده از شركت هاي صوري وديگر روش هاي غيرآشكار براي دور زدن تحريم هاي سازمان ملل متحد، به ويژه دركشتيراني، معاملات مالي و نقل وانتقال تسليحات غيرهسته اي ومتعارف و مواد مرتبط با آن ادامه مي دهد».

مطابق این گزارش، ايران درحوزه هاي غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مرتبط با آب سنگين وهمچنين موشك هاي بالستيك به آزمايش موشك و تلاش براي تامين قطعات وسايل ادامه مي دهد.  

این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف تحریم های سازمان ملل کند کردن برنامه هسته ای و موشکی ایران از طریق ممانعت از دست یابی آن به مواد، تجهیزات، دانش و قطعات مربوطه بوده است.

یک نکته جالب در گزارش جدید این است که اين گزارش می گوید بيشتر موارد نقض ممنوعيت ها و تحريم ها در مورد صادرات تسليحات متعارف، با مشاركت سوريه اجرا مي شود كه همسايه و هم پيمان ایران است. این در حالی است که مقام های وزارت خزانه داری امریکا اخیرا نوک پیکان حملات خود را به سمت ترکیه گرفته اند و چندی پیش هم کشورهای امریکای لاتین را به کمک به ایران در نقض تحریم ها متهم کرده بودند.

بخش دیگری از این گزارش به فعالیت های سپاه در نقض تحریم ها اختصاص دارد. نویسندگان گزارش در این بخش هم به ناچار اعتراف کرده اند که اگرچه قطعنامه 1929 بر سپاه متمرکز بود ولی نه فقط این نهاد تضعیف نشده بلکه همچنان در حوزه هایی بسیار وسیع به فعالیت خود ادامه می دهد. در گزارش آمده است: «سپاه از قدرت زيادي برخوردار بوده و شركت ها وسازمان هايي در زير مجموعه خود داردكه درگسترش تسليحات غيرمتعارف دست دارند». نویسندگان گزارش سپس تاکید می کنند که تحریم ها اعمال شده به هیچ وجه فعالیت های سپاه را کمرنگ نکرده است: «درحالي كه آخرين دور تحريم ها شامل انسداد دارايي هاي 15 شركت و سازمان مرتبط با سپاه پاسداران به همراه برخي از اعضای سپاه است، اين موارد تنها شمار اندكي ازشركت ها، سازمان ها و افراد دست اندركار فعاليت هاي ممنوعه محسوب مي شود». در ادامه این گزارش آمده است: «با توجه به استفاده از اسامي صوري براي تاسيس شركت هاي صوري دست اندركار تهيه و تامين مواد غيرقانوني ايران توانسته است باموفقيت از تاثيرات منفي تحريم ها بر عليه شركت ها، سازمان ها و برخي افراد سپاه بگريزد».

نکته قابل توجه دیگر در این گزارش این است که کمیته تحریم ها با وجود برخوردار بودن از اختیارات بسیار وسیع علیه ایران و دسترسی های اطلاعاتی فراوان، تنها توانسته 9 مورد از آنچه نقض تحریم ها توسط ایران می خواند را کشف و ارائه کند.

کارشناسان در تهران عقیده دارند گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران، یکی از بهترین سندهایی است که نشان می دهد برخلاف ادعای امریکا نه فقط هیچ اجماعی برای اجرای تحریم علیه ایران در جهان شکل نرفته بلکه کشورها عملا نگیزه ای بسیار ناچار برای توجه به این موضوع از خود نشان نداده اند.

sanc5

ایران هسته ای- کمیته تحریم های سازمان ملل در گزارشی رسمی اعلام کرد 124 کشور جهان حتی حاضر نیستند یک گزارش یک صفحه ای درباره نحوه اجرای تحریم های وضع شده علیه ایران به شورای امنیت ارسال کنند.

کمیته تحریم های ایران که پس از صدور قطعنامه 1737 (اولین قطعنامه تحریم ایران) تشکیل شد در تازه ترین گزارش خود تاکید کرده از 192 کشور جهان فقط 66 کشور گزارشی درباره نحوه اجرای تحریم های ایران به این کمیته ارسال کرده اند.

کمیته تحریم شورای امنیت علیه ایران 8 عضو دارد و گزارش جدید خود را تا روز پنجشنبه به طور علنی منتشر خواه کرد.

در حالی که تمامی قطعنامه های شورای امنیت از 1737 به این طرف کشورها را موظف می کند گزارشی از کیفیت و چگونگی اجرای تحریم ها علیه ایران به این کمیته ارسال کنند، این گزارش نشان می دهد بیش از دو سوم کشورهای جهان حتی زحمت ارسال یک گزارش یک صفحه ای را هم به خود نداده اند. این در حالی است که کارشناسان در تهران می گویند از 66 کشوری هم که گزارش هایی به کمیته تحریم ها ارسال کرده اند، بیش از 80 درصد گزارش ها اعلان هایی یک صفحه ای است که می گوید در آن کشور موردی از نقض تحریم های ایران که نیازمند برخورد یا رسیدگی باشد وجود نداشته است.

گزارش جدید کمیته تحریم ها که خبرگزاری آسوشیتدپرس به نسخه ای از آن دست یافته و بخش هایی را منتشر کرده، همچنین تایید می کند که ایران با موفقیت در حال دور زدن تحریم ها اعمال شده است.

در این گزارش که آسوشیتدپرس روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 (11 مه 2011) آن را منتشر کرده، آمده است: «ايران به استفاده از شركت هاي صوري وديگر روش هاي غيرآشكار براي دور زدن تحريم هاي سازمان ملل متحد، به ويژه دركشتيراني، معاملات مالي و نقل وانتقال تسليحات غيرهسته اي ومتعارف و مواد مرتبط با آن ادامه مي دهد».

مطابق این گزارش، ايران درحوزه هاي غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مرتبط با آب سنگين وهمچنين موشك هاي بالستيك به آزمايش موشك و تلاش براي تامين قطعات وسايل ادامه مي دهد.  

این در حالی است که یکی از مهم ترین اهداف تحریم های سازمان ملل کند کردن برنامه هسته ای و موشکی ایران از طریق ممانعت از دست یابی آن به مواد، تجهیزات، دانش و قطعات مربوطه بوده است.

یک نکته جالب در گزارش جدید این است که اين گزارش می گوید بيشتر موارد نقض ممنوعيت ها و تحريم ها در مورد صادرات تسليحات متعارف، با مشاركت سوريه اجرا مي شود كه همسايه و هم پيمان ایران است. این در حالی است که مقام های وزارت خزانه داری امریکا اخیرا نوک پیکان حملات خود را به سمت ترکیه گرفته اند و چندی پیش هم کشورهای امریکای لاتین را به کمک به ایران در نقض تحریم ها متهم کرده بودند.

بخش دیگری از این گزارش به فعالیت های سپاه در نقض تحریم ها اختصاص دارد. نویسندگان گزارش در این بخش هم به ناچار اعتراف کرده اند که اگرچه قطعنامه 1929 بر سپاه متمرکز بود ولی نه فقط این نهاد تضعیف نشده بلکه همچنان در حوزه هایی بسیار وسیع به فعالیت خود ادامه می دهد. در گزارش آمده است: «سپاه از قدرت زيادي برخوردار بوده و شركت ها وسازمان هايي در زير مجموعه خود داردكه درگسترش تسليحات غيرمتعارف دست دارند». نویسندگان گزارش سپس تاکید می کنند که تحریم ها اعمال شده به هیچ وجه فعالیت های سپاه را کمرنگ نکرده است: «درحالي كه آخرين دور تحريم ها شامل انسداد دارايي هاي 15 شركت و سازمان مرتبط با سپاه پاسداران به همراه برخي از اعضای سپاه است، اين موارد تنها شمار اندكي ازشركت ها، سازمان ها و افراد دست اندركار فعاليت هاي ممنوعه محسوب مي شود». در ادامه این گزارش آمده است: «با توجه به استفاده از اسامي صوري براي تاسيس شركت هاي صوري دست اندركار تهيه و تامين مواد غيرقانوني ايران توانسته است باموفقيت از تاثيرات منفي تحريم ها بر عليه شركت ها، سازمان ها و برخي افراد سپاه بگريزد».

نکته قابل توجه دیگر در این گزارش این است که کمیته تحریم ها با وجود برخوردار بودن از اختیارات بسیار وسیع علیه ایران و دسترسی های اطلاعاتی فراوان، تنها توانسته 9 مورد از آنچه نقض تحریم ها توسط ایران می خواند را کشف و ارائه کند.

کارشناسان در تهران عقیده دارند گزارش کمیته تحریم های شورای امنیت علیه ایران، یکی از بهترین سندهایی است که نشان می دهد برخلاف ادعای امریکا نه فقط هیچ اجماعی برای اجرای تحریم علیه ایران در جهان شکل نرفته بلکه کشورها عملا نگیزه ای بسیار ناچار برای توجه به این موضوع از خود نشان نداده اند.

http://sildenafilcitrategen.com/ http://vardenafilonline.org/