گفت و گوي روز
دکتر جمشيد ممتاز: لغو تحريم هاي شوراي امنيت جزئي از توافق جامع نيست
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1393/05/28 شماره انتشار 18762
نويسنده: هادي محمدي
استدلال برخي اعضاي 1+5 درباره طرح موضوع موشک ها مردود است

دکتر جمشيد ممتاز استاد حقوق بين الملل و از اساتيد بنام اين رشته در جهان ، صبح روز گذشته مهمان همايش ملي واکاوي سياست هسته اي دولت يازدهم بود . در فرصتي که در زمان استراحت اجلاس دست داد با او که مشاور حقوقي وزارت خارجه و تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان است گفت وگويي در مورد ورود موضوع بحث موشک هاي ايراني به مذاکرات انجام دادم که البته در ادامه به اصل بررسي تحريم هاي شوراي امنيت در مذاکرات و توافق نهايي رسيد. تا جايي که دکتر ممتاز عقيده داشت موضوع قطعنامه هاي شوراي امنيت قابليت حل و فصل در توافق ميان ايران و ۱+۵ را ندارد. گفت و گوي خراسان را با جمشيد ممتاز مي خوانيد:

بند 9 قطعنامه 1929 شوراي امنيت در مورد موشک  هاي بالستيک بحث کرده و بر اين اساس علي رغم مخالفت جمهوري اسلامي ، برخي کشورهاي ۱+۵ خواهان مذاکره در اين زمينه هستند . تا چه ميزان استدلال حقوقي اين کشورها قابل قبول است ؟

اين استدلال مردود است و در قالب مذاکراتي که در ژنو يا وين انجام شده به دليل اينکه کشورهاي طرف مذاکره ايران اين اختيارو صلاحيت را ندارند که در مورد محتواي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل حرف زده و با ما به توافق برسند ، طبيعتا اين موضوع در دستور کار نيست و نبايد هم باشد .

اما يکي ازخواسته هاي ما لغو تحريم هاي شوراي امنيت است و بايد در اين زمينه ها هم بحث کنيم .

اين جزو موضوعاتي که در دستور کار اين جلسات است، نيست.

حتي در توافق نهايي هم مورد نظر نخواهد بود ؟

خير. درتوافق نهايي هم چنين چيزي نخواهد بود .چون طبق ماده سوم منشور سازمان ملل متحد اگر چند کشور عضو سازمان ملل با هم توافق کرده و اين توافق در تعارض با قطعنامه شوراي امنيت باشد ، قطعنامه بر اين توافق اولويت خواهد داشت و در نتيجه در دستور کار قرار گرفتن اين مسئله فايده اي نداشته و قانوني نيست.

اما طرف هاي غربي بر وجود مسئله موشک ها در مذاکرات تاکيد دارند و آن را جزو مذاکرات مي دانند .

سند توافق 2013 ژنو مسئله موشک را جزو عناوين مورد قبول مذاکره نمي داند.

اما در توافق ژنو تصريح شده که بايد به نگراني هاي شوراي امنيت که در قطعنامه ها آمده پرداخته شود .

چنين چيزي در سند ژنو نيست و نمي توان طبق توافق ژنو قطعنامه هاي شوراي امنيت را به مذاکره گذاشت .

ما گفتيم همه تحريم ها از جمله تحريم هاي شوراي امنيت بايد در انتهاي کار و رسيدن به توافق جامع برداشته شود . در اين خصوص چه مي گوييد؟

تحريم هاي شوراي امنيت را فقط شوراي امنيت مي تواند برطرف نمايد و ما در مذاکرات توافق مي کنيم که به اين نتيجه برسيم.

يعني با وجود توافق نهايي و حتي پس از لغو تحريم هاي ار وپا و آمريکا عليه ايران ، باز هم بايد تحريم هاي ايراني شوراي امنيت در اين نهاد بررسي مجدد شده وبايد در آنجا لغو گردد؟

شما به اين صورت اقتدار شوراي امنيت را زير سوال مي بريد. چون شوراي امنيت قطعنامه صادر کرده و اين طور نيست که چند کشور با هم صحبت کنند و قطعنامه ها لغو شود . چنين چيزي ممکن است؟امتياز كاربران:
امتياز بدهيد:
نظرات
نام:
ايميل:
نظر:
كد امنيتي
کد مشخص نیست


كد امنيتي: