Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
بیانیه


بیانیه وزیر امور خارجه کلینتون در مورد کاهش چشمگیر خرید نفت خام ایران

وزیر امور خارجه، هیلاری کلینتون

وزیر امور خارجه، هیلاری کلینتون

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

۲٠ مارس ۲٠۱۲

بیانیه وزیر امور خارجه کلینتون

بیانیه در مورد کاهش چشمگیر خرید نفت خام ایران  

خرسندم اعلام کنم که نخستین گروه متشکل از یازده کشور بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا، میزان خرید نفت خام خود را از ایران به طور چشمگیری کاهش داده اند. در نتیجه من به کنگره گزارش خواهم داد که تحریمهای ناشی از بند ۱۲۴۵ قانون اجازه دفاع ملی (NDAA) موسسات مالی مستقر در این کشورها را برای مدت قابل تمدید ۱۸۰ روز در بر نخواهند گرفت.

اقدام انجام شده توسط این کشورها ساده نبود. آنها باید نیازهای انرژی خود را در این زمان بحرانی برای اقتصاد جهانی بازبینی می کردند و به سرعت جایگزینی را برای نفت ایران، که بسیاری برای نیازهای انرژیشان بر آن تکیه کرده اند، پیدا می کردند. ممنوعیت همه خریدهای جدید نفت خام ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تاریخ ۲٣ ژانویه، و اتمام قراردادهای موجود آنها تا اول ژوئیه نشان دهنده اتحاد آنها و تعهدشان به پاسخگو قرار دادن دولت ایران در قبال خودداریش از عمل به تعهدات بین المللی اش است. کاهش چشمگیر خرید نفت خام ژاپن از ایران نیز با توجه به چالشهای بزرگ انرژی و غیره که در سال پیش با آن روبرو بوده است بسیار قابل توجه است. ما اقدام این کشورها را ستایش می کنیم و دیگر کشورهای وارد کننده نفت از ایران را به پیروی از اقدام آنها تشویق می کنیم.    

ما تنها دو ماه پس از تصویب قانون اجازه دفاع ملی برای سال ۲۰۱۲ در کاستن از بازار صادرات نفت ایران و منزوی کردن بانک مرکزیش از سیستم مالی دنیا موفق بوده ایم. ایالات متحده رهبری اتحاد بی سابقه جهانی شرکایی را بر عهده دارد که فشار قابل توجهی را بر رژیم ایران برای تغییر شیوه اش به ارمغان آورده است. دیپلماسی به همراه فشار قوی می تواند راه حل دراز مدتی را که ما در پی آن هستیم فراهم کند و ما به همکاری با شرکای بین المللیمان برای افزایش فشار روی ایران تا به تعهدات بین المللیش عمل کند ، ادامه خواهیم داد.