Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
بیانیه


بیانیه وزیر امور خارجه کلینتون در مورد کاهش قابل توجه خرید نفت خام ایران

هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

۲۸ ژوئن ۲٠١۲

بیانیه وزیر امور خارجه کلینتون  

در مورد کاهش قابل توجه خرید نفت خام ایران 

امروز من به این تصمیم گیری رسیدم که دو کشور دیگر، چین و سنگاپور، میزان خرید نفت خام خود از ایران را به طور چشمگیری کاهش داده اند. در نتیجه من به کنگره گزارش خواهم داد که تحریمهای ناشی از بند (١)(د)١۲۴۵ قانون جواز دفاع ملی (NDAA) برای سال مالی ۲٠١۲ برای مدت قابل تمدید ١۸٠ روز شامل موسسات مالی آنها نخواهد شد.

مجموع ۲٠ اقتصاد دنیا در حال حاضر واجد شرایط چنین استثنائی هستند. مجموع عملکرد آنها به روشنی به حکومت ایران نشان می دهد که ادامه نقض تعهدات اتمی بین المللی اش هزینه اقتصادی بزرگی به همراه دارد. به نقل از آژانس بین المللی انرژی (IEA) صادرات نفت خام ایران در سال ۲٠١١، روزانه در حدود ۵.۲ میلیون بشکه بوده است و اکنون به ۵.١ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، که به معنی تقریبا ۸ میلیارد دلار کاهش در آمد در هر سه ماه است. زمانی که تحریم نفت از سوی اتحادیه اروپا در اول ژوئیه  به اجرا در آید، رهبران ایران حتی بیشتر به اضطرار انتخابی که در پیش دارند و به اتحاد جامعه جهانی پی خواهند برد.

امروز روزی مهم در اجرای NDAA و تحریمهای آمریکا علیه ایران است. از امروز و در پی تصمیم پرزیدنت در ٣٠ مارس و ١١ ژوئن در خصوص فراهم بودن منابع غیر ایرانی نفت، هر موسسه مالی خارجی در هر کشوری که مورد استثنا از NDAA قرار نگرفته است و دانسته معامله ای قابل توجه، برای خرید یا فروش نفت یا فرآورده های نفتی از و یا به ایران، با بانک مرکزی ایران انجام دهد، مشمول تحریمهای ایالات متحده می شود.

ما همیشه در مورد اینکه مسیری برای بازگشت کامل ایران به اقتصاد جهانی وجود دار، صریح بوده ایم. رهبران ایران این امکان را دارند که با تعاملی جدی و اساسی در گفتگوها با گروه ١+۵P به نگرانیهای جهانی بپردازند.  من ایران را به نشان دادن عزمش برای  برداشتن گامهایی محکم به سوی حل مسئله اتمی در گفتگوهای کارشناسان، در سوم ژوئیه در استانبول، دعوت می کنم. عدم انجام این کار موجب ادامه فشار بر ایران و انزوای آن از جامعه جهانی خواهد شد.