Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
بیانیه
1


سخنان کلینتون در خصوص برنامه هسته ای و درآمدهای نفتی ایران

هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون

١۴سپتامبر ۲۰١۲

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه

بیانیه در خصوص ایران

ایالات متحده مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای شود و برای نیل به این هدف سیاست دوگانه ای را دنبال کرده است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه دیروز خود، قطعنامه ای را با اکثریت قاطع به تصویب رساند که به وضوح بیانگر نگرانی های جامعه بین المللی در ارتباط با برنامه هسته ای ایران است. ایران باید در جهت رفع این نگرانی ها گام های ملموسی بردارد. ایران باید در تمامی مسائل باقیمانده به طور کامل و بلافاصله با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. ما از تصمیم جامعه بین المللی مبنی بر روشن کردن این که ملزم ایران است به تعهدات بین المللی خود عمل کند، تعهداتش را به آژانس بین المللی انرژی اتمی رعایت کند، و صلح آمیز بودن اهداف خود را به اثبات برساند، استقبال می کنیم.

جامعه بین المللی همچنین مصمم است درآمدهای نفتی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد چرا که این درآمدها نه تنها برای تأمین بودجه برنامه هسته ای این کشور، بلکه در جهت حمایت ایران از تروریسم و اقدامات بی ثبات کننده در منطقه و سراسر جهان نیز مصرف می شود. مایه خرسندی من است که اعلام می کنم کشورهای بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا با توجه به اینکه حجم خرید نفت خام خود را از ایران کاهش داده اند، مجدداً حائز شرایط لازم برای معافیت از تحریم های مندرج در بخش ١۲۴۵ قانون اصلاحی اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰١۲ هستند.

اتحادیه اروپا از ١ ژوئیه با منع کامل واردات نفت خام و محصولات نفتی از ایران، تدابیر جامعی را که تا کنون در جهت پاسخگو قرار دادن ایران به خاطر کوتاهی این کشور در انجام تعهدات بین المللی خود اتخاذ کرده است تحکیم کرد. ژاپن نیز در جهت کاهش خرید نفت خام خود از ایران گام های قابل توجهی برداشته است که این اقدامات با توجه به مشکلات فوق العاده ای که در پی فاجعه فوکوشیما دامنگیر این کشور است، به ویژه قابل ذکر است. با توجه به این موراد، به کنگره گزارش خواهم داد که معافیت از تحریم های پیرو بخش ١۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی برای مدت قابل تجدید ١۸۰ روز شامل مؤسسه های مالی در این کشورها خواهد شد.

تجدید این معافیت ها نتیجه همکاری گسترده ما با جامعه بین المللی پس از تصویب قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰١۲ است که موجب کاهش درآمدهای نفتی ایران و انزوای بانک مرکزی این کشور از نظام مالی بین المللی گردید. ما رژیم ایران را تحت فشار قابل توجهی قرار داده ایم و برای افزایش فشار بر ایران به منظور وادار کردن این کشور به انجام تعهدات بین المللی اش به همکاری با شرکایمان ادامه خواهیم داد.