Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
بیانیه ها و متن ها


بیانیه وزیر امور خارجه کری در مورد کاهش چشمگیر خرید نفت خام ایران

وزیر امور خارجه کری

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

۵ ژوئن ۲۰١۳

ایالات متحده، در حفظ فشار بر رژیم ایران تا زمانی که آن رژیم به طور کامل به نگرانیها در مورد برنامه اتمیش بپردازد، شانه به شانه در کنار جامعه جهانی ایستاده است. به همین دلیل امروز من خرسندم که اعلام کنم چین، هند، مالزی، جمهوری کره، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سری لانکا، ترکیه و تایوان مجددا به دلیل کاهش چشمگیر مضاعف در میزان خرید نفت خام از ایران و یا به دلیل کاهش خریدشان به صفر و ماندن در آن سطح، مشمول شرایط لازم برای مستثنی شدن از تحریمهای مندرج در بند ١۲۴۵ قانون جواز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰١۲(NDAA) شده اند. بنابر این من به کنگره گزارش خواهم داد که استثنائات ناشی از بند ١۲۴۵ NDAA، برای برخی از معاملات، به موسسات مالی ای که مستقر در حوزه قضایی این کشورها هستند، برای مدت قابل تمدید ١۸۰ روز، تعلق می گیرد.

تصمیم امروز نمونه دیگری از تعهد قوی و مستمر جامعه جهانی به ترغیب ایران به عمل به تعهداتش است. مجموع ۲۰ کشور و اقتصاد به کاهش چشمگیر میزان خرید نفت خام خود از ایران ادامه داده اند و یا چنین خریدی را کاملا متوقف کرده اند. این تصمیم گیری در پی دیگر اقدامات اخیر دولت صورت می گیرند که با هدف افزایش فشار بر ایران صورت گرفته اند، از جمله صدور دستور ریاست جمهوری جدیدی در ۳ ژوئن. پیام جامعه جهانی به رژیم ایران روشن است: اقداماتی اساسی انجام دهید تا نگرانیهای جامعه جهانی را برطرف کنید و یا با انزوا و فشار روزافزون روبرو شوید.