اوقات شرعی مرکز استان

تهران ۱۳۹۴/۲/۲۳
اذان صبح ۰۴:۲۴
طلوع افتاب ۰۶:۰۱
اذان ظهر ۱۳:۰۱
غروب آفتاب ۲۰:۰۰
اذان مغرب ۲۰:۲۰
نیمه شب شرعی ۰۰:۱۲