Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

برگه اطلاعات کاخ سفید در مورد تحریم های بیشتر علیه ایران

01 اوت 2012

کاخ سفید

دفتر سخنگو

31 ژوئیه 2012

برگه اطلاعات

تحریم های مربوط به ایران

"ایران، به خاطر اقدامات ما، بیش از همیشه زیر فشار است... کمتر کسی فکر می کرد که تحریم ها بتوانند بلافاصله بر حکومت ایران تأثیر جدی داشته باشد. اما اینطور شد، روند حرکت برنامه هسته ای ایران کند شد و اقتصاد این کشور در سال 2011 تقریباً به حالت ایست در آمد. خیلی ها شک داشتند که ما بتوانیم در تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم صادرات نفت این کشور ائتلاف خود را حفظ کنیم. اما دوستان ما در اروپا و آسیا و سایر نقاط جهان با ما در این راه همراه می شوند. و دولت ایران در سال 2012 با این احتمال روبرو است که مورد تحریم های حتی سخت تری قرار گیرد."

پرزیدنت باراک اوباما

4 مارس 2012

دولت اوباما در ژوئیه 2012 به منظور به انزوا کشیدن و مجازات بیشتر ایران به خاطر امتناع این کشور از پیروی از تعهدات بین المللی اش در ارتباط با برنامه هسته ای خود، و پاسخگو قرار دادن مؤسسه های مالی که آگاهانه خدمات مالی خود را در اختیار بانک های ایران – که به خاطر فعالیت های غیر قانونی خود از سوی ایالات متحده تحریم شده اند – قرار می دهند، دو اقدام را به انجام رساند. این گام ها در قالب این تعهد پرزیدنت اوباما صورت گرفت که با افزایش هزینه سرپیچی ایران از خواست جامعه بین المللی، از دستیابی ایران به سلاح هسته ای ممانعت شود.

امضای فرمان اجرایی "موافقت با اعمال تحریم های بیشتر در رابطه با ایران"

 • بر اساس فرمان اجرایی امضا شده در 30 ژوئیه 2012 توسط پرزیدنت اوباما، و در پی تحریم های مندرج در بخش 1245 قانون اختیارات دفاع ملی مصوب سال مالی 2012، انجام یا تسهیل عامدانه هرگونه معاملات قابل توجه با مؤسسه های مالی خصوصی یا دولتی خارجی یا هر سازمان دیگر برای خرید یا تحصیل نفت ایران مشمول تحریم اعلام می گردد.
 • هدف این تحریم، بازداری ایران یا هر کشور دیگری از ایجاد ساز و کارهای پرداخت برای خرید نفت ایران با هدف دور زدن تحریم های قانون اختیارات دفاع ملی است.
 • قواعد موجود ناظر بر معافیت از قانون اختیارات دفاع ملی شامل این تحریم جدید نیز می شوند. بنا بر این، کشورهایی که بنا به تشخیص رسمی، حجم نفت خام خریداری شده خود را از ایران به میزان قابل توجهی کاهش داده اند از این تحریم جدید نیز مستثنی هستند. تمام خریداران اصلی نفت خام ایران تا به امروز حجم خرید خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از معافیت هایی برخوردار شده اند که این امر نشاندهنده موفقیت سیاست تحریم ایالات متحده در کاهش فروش و درآمدهای نفتی ایران است.
 • علاوه بر این، معاملات قابل توجه برای خرید یا تحصیل محصولات پتروشیمی ایران نیز مشمول تحریم شده و بدینوسیله، تحریم هایی که هم اکنون علیه صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد گسترش می یابد.
 • به موجب این فرمان اجرایی، افراد و سازمان هایی که از شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتیران اینتر ترید، یا بانک مرکزی ایران حمایت مادی به عمل بیاورند، یا خرید و یا تحصیل اسکناس دلار ایالات متحده یا فلزات گران بها توسط دولت ایران نیز قابل تحریم است.

اعمال تحریم تحت قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب 2010

وزارت خزانه داری، امروز، به استناد قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران، بانک کون لون در چین و بانک اسلامی ایلاف در عراق را به دلیل اقدام عامدانه در تسهیل معاملات قابل توجه یا ارائه خدمات مالی قابل توجه به بانک های ایران که به خاطر ارتباط با حمایت ایران از تروریسم یا فعالیت این کشور در گسترش سلاح های کشتار جمعی در فهرست سیاه قرار دارند، مورد تحریم قرار داد.

با این اقدام، رابطه بانک کون لون و بانک اسلامی ایلاف با بانک های ایران، به منظور ممانعت هر چه بیشتر از دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی افشا می گردد. این اقدام همچنین باعث محفوظ داشتن بیشتر نظام مالی ایالات متحده در برابر دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم بانک های مورد تحریم ایران می گردد.

مسئولان ایالات متحده همچنان برای آگاه کردن جامعه بین المللی مالی در مورد مخاطرات موجود در معامله و همکاری با ایران با دولت ها و مؤسسه های مالی جهان در ارتباط هستند.

ایجاد راهبرد جامع تحریم

پرزیدنت اوباما از ابتدای کار دولت خود تا کنون راه چاره بسیار روشنی را در پیش پای حکومت ایران قرار داده است: پیروی از تعهدات بین المللی در زمینه فعالیت های هسته ای و بهره مندی از ادغام بیشتر اقتصادی، سیاسی، و امنیتی که بخشی از مزایای حضور در جامعه بین المللی است، یا تحمل عواقب عدم پیروی. ایران ترجیح داده است که در مسیر انزوای بین المللی گام بردارد و بدین ترتیب، به گفته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در ژویئه 2012، دچار "شدیدترین و سخت ترین تحریم هایی شده که تا کنون علیه این کشور اعمال شده است."

پرزیدنت اوباما در قالب تعهد خود به اینکه به دولت ایران نشان دهد که اعمال آنها عواقبی در پی دارد، در 30 ژوئیه 2012 پنجمین فرمان اجرایی 12 ماه اخیر را مبنی بر تحریم ایران امضا کرد. نتیجه این اقدامات عبارتند از:

 • مبارزه با نقض حقوق بشر با استفاده از ابزار قرن بیست و یکم: پرزیدنت اوباما در رویکردی مبتکرانه به مقابله با نقض حقوق بشر از سوی حکومت های ایران و سوریه، در فرمان اجرایی 13606 مورخ 22 آوریل 2012 مجوز تحریم و منع صدور روادید را در مورد آنهایی که با استفاده از فناوری اطلاعات مرتکب نقض شدید حقوق بشر می شوند یا چنین اعمالی را تسهیل می کنند صادر کرد.
 • مجازات دور زدن تحریم ها: رئیس جمهوری به منظور اطمینان از اینکه تحریم ها همچنان تأثیر ملموسی بر ایران داشته باشند، در فرمان اجرایی 13608 مورخ 1 مه 2012 مجوز تحریم های جدیدی را علیه آنهایی صادر کرد که در فعالیت هایی شرکت می کنند که هدف آنها دور زدن تحریم های ایالات متحده است.
 • قطع دسترسی ایران به بازار مالی بین المللی: پرزیدنت اوباما به منظور سخت تر کردن کار حکومت ایران در استفاده از مؤسسه های مالی بین المللی برای تأمین مالی برنامه تسلیحات هسته ای این کشور، با امضای فرمان اجرایی 13599 مورخ 5 فوریه 2012، در جهت مسدود ساختن کلیه دارایی های دولت ایران در مؤسسه های مالی تحت قلمرو ایالات متحده اقدام کرد.
 • ایجاد مانع برای بخش نفت و گاز ایران: پرزیدنت اوباما به منظور سخت تر کردن کار ایران در اداره، نگهداری و نوسازی بخش نفت و گاز این کشور، با امضای فرمان اجرایی 13590 مورخ 20 نوامبر 2011، تحریم های جدیدی را اعمال کرد که برای اولین بار بخش پتروشیمی ایران را مورد هدف قرار داد و تحریم های موجود علیه بخش انرژی این کشور را گسترش داد.

همکاری با کنگره

دولت اوباما علاوه بر به کار گیری فرمان های اجرایی و تحریم های چند جانبه برای تشدید هرچه بیشتر عواقب کوتاهی ایران در عمل به تعهدات بین المللی اش، با همکاری با کنگره قوانین جدیدی را برای تحریم این کشور مورد بررسی قرار داده و از اختیارات موجود تقنینی بیشترین استفاده را کرده است.

قانون اختیارات دفاع ملی مصوب سال مالی 2012 (NDAA) که در دسامبر 2011 وضع شد، شامل تحریم های جدیدی علیه بانک مرکزی ایران بود که دولت برای تضعیف توانایی ایران در فروش نفت خود در عرصه بین المللی با نتایج بسیار خوبی به کار گرفته است.

پرزیدنت اوباما در ژوئن 2010، با همکاری با کنگره، قانون جامع تحریم، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری در ایران (CISADA) را به تصویب رساند که نتیجه آن تقویت تحریم های موجود ایالات متحده علیه ایران در زمینه فروش نفت تصفیه شده، نقض جدی حقوق بشر، و دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی بود.

بسیج جامعه بین المللی

ایالات متحده، با رهبری پرزیدنت اوباما، حمایت روسیه، چین و کشورهای دیگر را جلب کرد و قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژوئن 2010 تصویب شد. این قطعنامه حاوی جامع ترین و سخت ترین تحریم هایی بود که تا آن زمان از سوی جامعه بین المللی علیه ایران اعمال شده بود.

دولت اوباما همچنین با همکاری با هم پیمانانی همچون اتحادیه اروپا، ژاپن، جمهوری کره، استرالیا، کانادا و دیگران تدابیر ملی دیگری را با هدف افزایش فشارها بر حکومت ایران، از جمله بخش های مالی؛ بانکداری، بیمه، حمل و نقل و انرژی به تصویب رساند. دسترسی ایران به بخش های وسیعی از نظام مالی بین المللی قطع شده است و فعالانه برای انزوای هرچه بیشتر ایران در تلاش هستیم. تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا در یکی از آخرین اقدامات در این زمینه در 1 ژوئیه به اجرا گذاشته شد. این اقدام، همراه با کاهش خریدهای کشورهای دیگر، با کاهش فروش نفت ایران تا روزانه 1 میلیون بشکه، میلیاردها دلار در ماه به ایران ضرر زده است.

هدف قرار دادن برنامه هسته ای حکومت ایران از طریق درآمدهای نفتی کشور

 • دولت اوباما با توسل به ابزار تحریم، شرکت های بزرگ نفتی را متقاعد کرده که از میدان های نفتی ایران خارج شوند که این امر سبب شد تا وزارت نفت ایران در سال 2011 به طور علنی اذعان کند که در سرمایه گذاری های لازم در توسعه این بخش 100 میلیارد دلار کم دارد.
 • در سال 2010، علی صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، اعتراف کرد که تحریم ها باعث به تعویق افتادن برنامه غنی سازی ایران شده اند.
 • ایران میلیاردها دلار درآمد نفتی را از دست داده و تمامی وارد کنندگان عمده نفت ایران، خریدهای خود را از ایران به میزان قابل توجهی کاهش داده اند که این امر باعث افت فروش ایران به میزان روزانه 700 هزار تا یک میلیون بشکه نفت شده است.
 • ارزش پول رایج ایران سقوط کرده و ایران را در بازرگانی بین المللی با مشکل مواجه کرده است. برآورد می کنیم که ارزش ریال ایران در سال گذشته به میزان تقریباً 38 درصد کاهش یافت.
 • شرکت های گوناگون از جمله ارنست و یانگ، دیملر اِی جی، کاترپیلار، ای اِن آی، توتال، و صدها شرکت دیگر به خاطر اینکه وجهه شان در خطر قرار نگیرد از منافع خود در ایران دست کشیده و با این کار، دسترسی ایران به اقتصاد بین المللی را بیش از پیش محدود ساختند.

اما همزمان با تشدید فشارها علیه دولت ایران، راه دیپلماسی را باز نگاه می داریم. ایران می تواند تصمیم بگیرد که به وظایف بین المللی اش عمل کند، تعهداتش را به آژانس بین المللی انرژی اتمی رعایت کند، و ثابت کند که مقاصدش صلح آمیز است. ایالات متحده همچنان به راه حل دیپلماتیک متعهد است اما بار مسئولیت بر دوش ایران است. چنانچه دولت ایران به تمرد و سرپیچی ادامه دهد، شکی نباید باشد که ایالات متحده با همکاری شرکایش همچنان ایران را پاسخگو قرار خواهند داد.