اتاق فکر "بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD)"

مجید زادبود

بخشی از مراکز فکری در آمریکا، عمده فعالیت های خود را بر روی ترویج ارزش های لیبرال دموکراسی در دنیا و همچنین مقابله فکری با جریانات متضاد با غرب خصوصاً جهان اسلام قرار داده اند.

یکی از این مراکز، بنیاد دفاع از دموکراسی می باشد، لذا در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی پیشینیه تاریخی این موسسه و همچنین تبیین فعالیت های مهم این بنیاد، عملکرد آن در تدوین راهبردهای کاخ سفید و همچنین سیاست خارجی آمریکا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD)

بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD)

پیشینه تأسیس

بنیاد دفاع از دموکراسی در اوایل هزاره سوم میلادی با حمایت مستقیم کنگره و سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) تشکیل شد. این مرکز فکری در ابتدا متشکل بود از شورای رهبری مشاوران برجسته که در آن افرادی چون لوئیس جی فرش، مدیر سابق افی بی آی(FBI)، پائلودوبریانسکی، مدیر پیشین دپارتمان دولتی کنگره روبرت بود، مشاور اسبق امنیت ملی رئیس جمهور، آرجیمز ولزی مدیر سابق سازمان سیا، این بنیاد را مدیریت فکری می کردند.

این بنیاد که در واقع بازوی فکری و اجرایی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به حساب می آمد، هدف خود را به ظاهر در دفاع از ارزش های دموکراسی در سطح بین المللی قرار داد، اما در واقع پلورالیسم فرهنگی و ترویج ارزش های لیبرال دموکراسی و مقابله با جریانات فکری مغایر با غرب را پایه اهداف و عملکرد خود قرار داده بود. به طوری که گفته می شود پروژه براندازی نرم در کشورهای مورد هدف کاخ سفید توسط این بنیاد طرح ریزی و اجرا می شود.

اهم فعالیت‌های بنیاد دفاع از دموکراسی

بنیاد دفاع از دموکراسی، فعالیت خود را در ترویج ارزش های دموکراتیک در سایر جوامع قرار داد و بر این اساس مقابله با سایر نحله های فکری خصوصاً اسلام را در رأس فعالیت های خود قرار داده است.

مهم ترین راهبرد این بنیاد در داخل آمریکا، ترویج ارزش های آمریکایی (لیبرال دموکراسی) می باشد. به طوری که این بنیاد با نفود در شبکه های مختلف تلویزیونی در آمریکا ارزش های لیبرال دموکراسی را در جامعه آمریکا و حتی اروپای غربی ترجیح می دهد.

اما تمرکز اصلی این بنیاد در خارج از جامعه آمریکا، اولاً مقابله با جریان های فکری مخالف و تضاد با ارزش های دموکراسی خصوصاً اسلام می باشد. به طوری که این بنیاد در اساسنامه خود، جنگ بزرگ قرن ۲۱ را جنگ با اسلام معرفی می کند؛ ثانیاً مقابله مدنی و نرم با حکومت های متضاد با منافع آمریکا از دیگر فعالیت های مهم این بنیاد فکری می باشد.

بر این اساس، بنیاد دفاع از دموکراسی با احداث و همچنین حمایت مالی از شبکه های ماهواره ای مختلف از طرفی به دنبال ترویج ارزش های لیبرال دموکراسی بوده و از طرف دیگر جنگ رسانه ای گسترده ای علیه اسلام و جوامع اسلامی آغاز کرده است. به طوری که یکی از سیاست های اصلی این بنیاد و شبکه رسانه ای آن تخریب و فضاسازی علیه شبکه ها و رسانه های اسلامی از جمله شبکه العالم، المنارحزب الله لبنان و رسانه های فلسطینی خصوصاً حماس می باشد.

یکی از فعالیت های دیگر این بنیاد، فضاسازی و تخریب جهانی اسلام و اندیشه های اسلامی می باشد که از آن به عنوان «رادیکالیسم اسلامی» در رسانه های جهانی و افکار عمومی معرفی می شود.

به همین منظور این بنیاد فکری با هجمه رسانه ای گسترده، اسلام را با تروریسم خودخوانده غرب پیوند داده و مهم ترین چالش هزاره سوم را اسلام معرفی می کند. به طوری که اساسی ترین رویکرد و راهبرد بنیاد دفاع از دموکراسی، در بزرگنمایی تروریسم و ارتباط آن با اسلام خلاصه می شود. در واقع این بنیاد فکری با جوسازی خبری و تحلیلی در پی آن است تا در سطح افکار عمومی جهان، سیاست های جنگ طلبانه کاخ سفید خصوصاً در عراق و افغانستان را توجیه نماید.

بر این اساس، بنیاد دفاع از دموکراسی با ایجاد شبکه های متعدد ماهواره ای و فضاسازی های مسموم علیه جهان اسلام فقط به دنبال آن است که جنگ با اسلام را به یک مقابله جهانی تبدیل کرده و زمینه اجرای سیاست های جنگ طلبانه و جاه طلبانه صهیونیسم بین الملل را هموار سازد.

یکی دیگر از فعالیت های این بنیاد فکری، اجرای پروژه انقلابات رنگین در کشورهای متضاد با منافع آمریکا می باشد. این بنیاد با حمایت سیاسی، رسانه ای و مالی از جریانات مخالف برخی از دولت های هدف، زمینه تنش و اغتشاش سیاسی و براندازی نرم در این کشورها را کلید می زند. پروژه ای که در برخی ازکشور تازه استقلال یافته شوروی سابق از جمله گرجستان، قرقیزستان و… صورت گرفت.

از طرفی یکی از راهبردهای مهم و اساسی بنیاد دفاع از دموکراسی در جهان اسلام خصوصاً در منطقه راهبردی خاورمیانه، دنبال کردن پروژه پلورالیسم فرهنگی و مقابله با اندیشه های فکری اسلامی و در کل مقابله فرهنگی و نرم با جهان اسلام می باشد که در راستای راهبرد دیپلماسی فرهنگی، کاخ سفید پیگیری می شود.

یکی دیگر از فعالیت های مهم این بنیاد، بزرگنمایی خطر ایران و فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی می باشد. به عنوان مثال با بزرگنمایی رسانه ای برخی از سخنان دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نظیر «جهان بدون آمریکا» و «محو اسرائیل» در پی تخریب جایگاه بین المللی ایران و همچنین برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران در سطح افکار عمومی جهان می باشد.

همانطور که گفته شد، اساسی ترین راهبرد و رویکرد بنیاد دفاع از دموکراسی، مقابله با اسلام و جریانات فکری اسلامی می باشدکه با فضای سازی رسانه ای در میان افکار عمومی، جهان را به یک مقابله جهانی با اسلام فرا می خواند. به طوری که یکی از اساسی ترین راهبردهای این بنیاد در این راستا مقابله با اسلام جهادی و اندیشه های جهادی در جوامع اسلامی خلاصه می شود. از طرفی در راستای این راهبرد، بنیاد دفاع از دموکراسی حمایت گسترده ای از جریانات و فرق اسلامی منحرف در مقابل اسلام جهادی (شیعی و سنی) می کند. به همین منظور شبکه های رسانه ای وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی با بزرگنمایی خطر اسلام جهادی برای عموم بشریت (تروریسم) در پی تخریب اسلام جهادی به عنوان مهم ترین محور تقابلی با جهان غرب می باشد. بنیاد دفاع از دموکراسی همچنین، تمرکز مطالعاتی جدی بر روی بررسی جریانات فکری و اندیشه ای جهان اسلام دارد. به طوری که با شناسایی فرقه های مختلف اسلامی در پی آن است تا با حمایت از اسلام سیاسی مدنظر غرب (وهابیت و سلفی گری) با اسلام جهادی مقابله فکری کرده و ازطرفی جنگ و درگیری را با مبنای اندیشه ای در جهان اسلام شعله ور سازد. بر این اساس در سایت رسمی بنیاد دفاع از دموکراسی شاهد گزارش های متعدد و آمارهای جعلی علیه اسلام و کشورهای اسلامی هستیم که در راستای ترویج رادیکال اسلامی در میان افکار عمومی جهان دنبال می شود.

از دیگر فعالیت های اساسی این بنیاد، ترویج تفکر صهیونیسم- مسیحی در جهان غرب می باشد. به طوری که با نفوذ قوی لابی های صهیونیستی در مدیریت فکری و اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی و ارتباط مدیران این بنیاد با سران، هدف اصلی این بنیاد در غرب ترویج نحله صهیونیستی- مسیحی و حمایت از گروه های وابسته به این نحله فکری از جمله «آوجلیک ها» در آمریکا می باشد. حتی این بنیاد با اختصاص بودجه های هنگفت و با احداث شبکه های مختلف رسانه ای در ترویج این نحله فکری در غرب تلاش می کند تا حمایت عمومی از اسرائیل و سیاست های آن در سطح افکار عمومی غرب را ایجاد نماید.

موسسات وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی

بنیاد دفاع از دموکراسی، دارای مراکز مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقی و … می باشد که به برخی از آنان اشاره می کنیم:

مرکز تحقیقات تروریسم (CTR) یکی از زیرمجموعه های اصلی بنیاد دفاع از دموکراسی می باشد که بر روی بزرگنمایی تروریسم و تخریب اسلام و جریانات اسلامی تمرکز مطالعاتی دارد. به طوری که این مرکز، خوراک فکری و اندیشه ای بسیاری از رسانه ها و شبکه های ماهواره ای جهانی را تغذیه می کند. این مرکز همچنین با تهیه گزارش های متعدد موضوعی در خصوص جهان اسلام و ارائه آنها به کاخ سفید و کنگره وحتی سازمان سیا کمک فراوانی در تدوین و طراحی راهبردها و سیاست های ضد اسلامی آمریکا می کند.

مرکز مطالعات حقوق و ضدتروریسم(CLC)، یکی از موسسات وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی می باشد. این مرکز در ترویج حقوقی و استدلال حقوق در جنگ با تروریسم و توجیه حقوقی فعالیت های عمده آمریکا در سطح بین المللی خصوصاً در جنگ با افغانستان و عراق نقش اساسی داشته و در این خصوص تمرکز مطالعاتی و پژوهشی دارد.

مرکز مطالعات امنیت انرژی از دیگر موسسات رسمی وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی می باشد که در حوزه موضعاتی چون خطر تروریسم برای محیط زیست، خطر تروریسم برای تأمین امنیت انرژی آینده مردم دنیا تمرکز مطالعاتی دارد.

مرکز مطالعات رادیکال اسلامی در آفریقا از دیگر موسسات وابسته به بنیاد دفاع از دموکراسی می باشد که در زمینه بررسی بحران های آفریقا و ترویج لیبرال دموکراسی در این منطقه و همچنین مقابله با جریانات اسلامی در آفریقا تمرکز مطالعاتی دارد.

مرکز مطالعاتی ایران و حرب الله، یکی دیگر از مراکز وابسته مطالعاتی بنیاد دفاع از دموکراسی می باشد که در زمینه بررسی تحولات ایران و حزب الله لبنان و همچنین تخریب ایران و برنامه هسته ای آن و همچنین حزب الله و عملکرد آن در لبنان تمرکز مطالعاتی دارد.

روند تاریخی عملکرد بنیاد دفاع از دموکراسی

یکی از فعالیت های مهم بنیاد دفاع از دموکراسی در سطح بین المللی، پیگیری پروژه انقلاب های نرم در کشورهای هدف کاخ سفید بوده است. به طوری گفته می شود که این بنیاد با حمایت و ایجاد مراکزی چون بنیاد سوروس مجری اصلی پروژه انقلاب های رنگین در کشورهایی چون گرجستان، قرقیزستان و … بوده است. حتی گفته می شود این بنیاد با حمایت از شبکه های مدنی و ایجاد تنش های سیاسی در میان گروه های مختلف در پی ایجاد براندازی نرم در کشورهای اسلامی می باشد.

این بنیاد همچنین برروی تحولات ایران، تمرکز اساسی داشته است. به طوری که در جریان اتفاقات پس از انتخابات در ایران، با حمایت از جریان فتنه، به طور اساسی عمده فعالیت های خود برروی تحولات ایران متمرکز نموده بود.

در این راستاحتی گفته می شود بنیاد دفاع از دموکراسی با ایجاد رسانه های مختلف فارسی ضد ایرانی و همچنین ارتباط و حمایت از سران خارج نشین جریان فتنه یکی از مهم ترین فعالیت های این بنیاد در دوران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران بوده است.

همچنین بنیاد دفاع از دموکراسی با تخصیص بودجه های کلان در پی حمایت سیاسی و رسانه ای از گروه های ضد انقلاب داخلی و خارجی بوده است.
coded by nessus
0 نظر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>