13/7/22 - 02:06
شماره مطلب : 1551
گزارش ویژه

پاسخ ایران به پیشنهاد آلماتی چه بود؟/ آیا روحانی پاسخ متفاوتی خواهد داد؟

تحلیلگران می گویند به لحاظ مذاکراتی منطقی نیست که تیم مذاکره کننده آقای روحانی پاسخ جدیدی به پیشنهاد آلماتی بدهد.

محمد صدری، ایران هسته ای- یکی از ادعاهایی که در هفته های گذشته بارها از سوی امریکایی ها مطرح شده این است که ایران به پیشنهادی که در مذاکرات آلماتی 1 از سوی گروه 1+5 دریافت کرد پاسخ نداده و بنابراین گام نخست حسن روحانی برای جلب اعتماد کشورهای غربی این است که به این پیشنهاد پاسخ بدهد.

دقیقا به همین دلیل مقام های امریکایی در هفته های گذشته گفته اند که پیشنهاد جدیدی به ایران داده نخواهد شد چرا که ایران هنوز به پیشنهاد قبلی پاسخ نداده است.

این در حالی است که مراجعه به سوابق و همچنین گفت وگو با منابع مطلع در تهران این مسئله را قطعی کرده است که ایران در مذاکرات آلماتی 2 به پیشنهادی که در آلماتی 1 دریافت کرد پاسخ بسیار روشن و شفافی داده و غرب عم اکنون این پاسخ را در اختیار دارد.

یک دیپلمات در تهران به «ایران هسته ای» گفت: «پاسخ پیشنهاد آلماتی اکنون در اختیار امریکایی هاست. آنها با کلمات بازی می کنند. آنها نمی خواهند روحانی به این پیشنهاد پاسخ بدهد. آنها می خواهند روحانی به این پیشنهاد یک پاسخ جدید بدهد. در واقع امریکا می خواهد ببیند انتخابات پاسخ ایران به پیشنهاد آلماتی را تغییر داده یا نه»؟

کشورهای غربی روز 8 اسفند 1392 در مذاکرات آلماتی 1 پیشنهادی به ایران دادند که نام آن گام های اعتماد ساز جدید گذاشته شده بود.

دیپلمات ها می گویند در این پیشنهاد چند درخواست اساسی از ایران شده بود:

1- مجموعه ای از اقدامات تحت عنوان کاهش آمادگی فردو

2- توقف غنی سازی 20 درصد به مدت 6 ماه

طرف های غربی در مقابل به ایران وعده داده بودند که:

1- از اعمال تحریم های جدید خودداری می کنند

2- تحریم طلا و فلزات گرانبها و همچنین تحریم پتروشیمی را که اعمال شده اما اجرا نشده بود، اجرا نمی کنند.

بنابر گزارش های موجود، ایران در مذاکرات آلماتی 2 به دقت به این پیشنهاد پاسخ داده و خواستار متوازن سازی آن شده است.

این پاسخ به این شکل بوده است: «در صورتی که یک لغو تحریم موثر شامل تحریم های طلا و انرژی به ایران پیشنهاد شود ایران آماده خواهد بود برخی اقدامات درباره کاهش آمادگی فردو را بپذیرد اما ایران لغو تحریم طلا و پتروشیمی را اساسا بی اهمیت می داند و به همین دلیل برای آن ارزشی قائل نیست».

دیپلمات ها در تهران به «ایران هسته ای» گفتند این پاسخ جزئیاتی هم دارد که فعلا ضرورتی به علنی شدن آن نیست.

اکنون مهم ترین سوال پیش روی دولت آقای روحانی این است که آیا می خواهد در این پاسخ بازاندیشی کند یا پاسخ قبلی را تکرار خواهد کرد.

تحلیلگران می گویند به لحاظ مذاکراتی منطقی نیست که تیم مذاکره کننده آقای روحانی پاسخ جدیدی بدهد چرا که در اینصورت هیچ پیشنهاد جدیدی دریافت نخواهد کرد و غرب روی پیشنهاد آلماتی متصلبانه خواهد ایستاد.

بارگذاری